Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

1.0.5 Version

There is a new update for the game that changes a little bit the game play. Not you cant takeover an empty state if you don't have any army near to it, some of the game's mathematics have changed and the game runs ok on devices with high density screens.

The free version has been downloaded over 10000 times now and the paid is about to reach the 500. Thank you everybody for your support there will be a new update the next month and a new game. I hope that you will like my new creations

A short video of the game

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Version 1.0.4

Rome at war android game just updated  to 1.0.4 version. The game had problems with smartphones with high density screens that i could not see it because i do not have such a phone. Everything looks cool now :)

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012